ผลงาน

SALUS BIOCEUTICAL (THAILAND) CO.,LTD.

SALUS BIOCEUTICAL (THAILAND) FACTORY AND LAB PROJECT
- New Cleanroom Grade D For Extraction Lab.


INPAC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

  • 2010-2015
1. Aerosol Plant Product
2. Weighing & Sampling
3. Lab Micro Grad A, B, C, D
4. โครงสร้างลิฟท์บรรทุกของ
5. Tablet Capsule and Liquid, Cream
6. Packing Area (Normal Air Condition) Grade A, B, C, D
7. Cleanroom Renovation 2nd Fl. & Packing Area 3rd Fl.
8. แก้ไขลิฟท์จาก 2 ชั้นเป์น 3 ชั้น (ลิฟท์ภายในอาคาร)
9. งานทาสีผนังด้านนอกอาคารและฝ้าเพดานชั้น2
10. งานไฟฟ้า (Add. Work of Aerosol Area)
11. งานปรับ พื้นที่ พร้อมบดอัดและปูแผ่นพื้นทางเดินลานจอดรถ
12. Air Filter For AHU, OAHU, EF (Aerosol, Weighing & Sampling)
13. Temporary Work (Add Work of 2nd Fl.)
14. งานเพิ่ม: ทาสีตึกทั่วไปและท่อ งานต่างๆ เพิ่มเติม
15. Service CDU. 4 Sets
16. Spare Filter Cleanroom 2nd Fl. Grade A,B,C,D
17. Service for Aerosol 1st Fl, Service for Cleanroom 2nd Fl, Service for Micro Lab 3rd Fl


บริษัท เทวกรรม โอสถ จํากัด

  • 2016-2017
1. ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยา
2. NEW CLEAN ROOM


MEGA LIFESCIENCES PCL.

1. Cleanroom HVAC Renovation (170 sqm.) Dec, 2017


บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จํากัด

1. Clean Room Renovate


ACDHON CO.,LTD

1. รื้อถอน-ติดตั้ง ตู้เมนไฟฟ้า MDB
2. งานพื้นรองรับเครื่องจักรและเปลี่ยนโครงสร้างหลังคา
3. ออกแบบอาคารใหม
่ 4. กั้นผนังห้องเพิ่มเติม ไลน์ผลิตยาชั้น 1
5. งานพื้น EPOXY COATING
6. งานพื้น อาคารอาหารเสริม (เพิ่มเติม)
7. Interior Work


KENYAKU (Thailand) CO.,LTD.

1. Interior, HVAC, Electrical & Utility (Micro Lab, Micro Assay 2nd Fl.)
2. Platform AHU
3. Interior, HVAC, Electrical
4. งานสร้างโรงอาหารเสริม 1.5 ชั้น
5. Epoxy Coating Floor
6. Interior Works, HVAC, Electrical, Utility
7. งานรื้อถอน
8. งานปรับเปลี่ยนท่อระบายน้าใต้ดิน
9. งานปรับถมที่
10. งานสร้างห้องน้า
11. งานปรับปรุงอาคารวัสดุบรรจุ
12. งานปรับปรุงอาคารทางเข้าคลีนรูม
13. งานปรับปรุงอาคารโรงงานยา ชั้น 1
14. งานรางระบายน้าทิ้งไลท์ผลิต 1
15. งานเทคอนกรีตปรับพื้น


WINCELL RESEARCH CO., LTD.

  • 2017-2018
1. New Cleanroom HVAC (288 sqm.)

PICCO CO.,LTD

1. Clean Room Renovate


บริษัท แหลมทองการแพทย์ จํากัด

1. Sterile Product ( Asep.Process. ) Grade A,B,C,D
2. Injection and Tablet (Hormone ) Grade A,B,C,D
3. Packing Area Grade A,B,C,D
4. Weighing and Sampling Room Grade A,B,C,D
5. Stability Room Control Airconditioning
6. Tablet & Capsule (2 nd. fl oor ) Grade A,B,C,D
7. Tablet & Capsule (3 rd. fl oor) and chiller plant Grade A,B,C,D
8. Riciprocating Air -Cooled Liquid Chiller 100 RT. 2 Sets And Project current 2016
9. New Cleanroom Production Area (Peritoneum dialysis & Intravenous solution)


HONG MAO BIOCHEMICALS CO.,LTD.

1. Cleanroom Renovation Grade D
2. Cleanroom Renovation (Micro Lab)
3. HVAC System
4. งานติดตั้งช่องแสง AL, Micro Lab Zone
5. งานเปลี่ยนยางกันฝุ่นสําหรับประตู A/L
6. DEHU For BRY AIR